Exotic Spending

Jest to nowa wersja Klienta Halo z funkcją Exotic Spending. Umożliwia to wiele niestandardowych funkcji, które są wbudowane w UI. Niestandardowe funkcje zawierają:

Dead Man’s Switch – idealny dla wielozadaniowych partnerstw biznesowych, funduszy powierniczych, umów o pracę, kredytów przedpłaconych na usługi biznesowe itp. Coin może wrócić do prawowitego właściciela po określonym z góry limicie czasu, ustalonym w kontrakcie..

Uwierzytelnij i Spal – wykorzystaj technologię Blockchain do weryfikacji własności dokumentów.

Advanced Timelocks With Hash Puzzles – Podobne do Dead Man's Switch z hashami lub hasłem. Dzięki temu BitBay może tworzyć Atomic Swaps, które są chronione hasłem. W przyszłości można go włączyć do BitHalo (portfela Bitcoin), a także umożliwić użytkownikom przeprowadzanie wymiany atomowej OTC pomiędzy BitBay i BitHalo. Po wydaniu funkcji Dynamic Peg BitBay będzie to idealne narzędzie dla handlowców do zabezpieczenia kapitału, zabezpieczenia przed zmiennościa Bitcoina i bez opłaty za usługi.

Zamrażanie Monet – z tego mogą wynikać różne możliwości:

  1. Utwórz konto oszczędnościowe z timlockiem na nim
  2. Oprócz standardowego rynku płynnego na giełdach umożliwi nam to:
  3. Tworzenie rynków 'futures'