Our Core Features

BitBay utilizes innovative technological features to guarantee the maximum security in all your transactions.
Learn more about the main features that will support and simplify your trades online.

Zdecentralizowane Rynki

Stwórz swój własny rynek peer to peer kompletnie bezpieczne

Nierozerwalne Kontrakty

Rozwiązanie przeciwko oszustom, bez pośredników i opłat depozytowych.

Dynamic Peg

Zdecentralizowana metoda zmniejszania zmienności

Podwójne Depozyty Powiernicze

Twórz terminowe kontrakty (zamrożenia, zamiany i błyskawiczne transakcje) z łatwością

Szablon Cash For Coins

Kupuj /sprzedawaj dowolną kryptowalutę lub fiat bezpośrednio w trybie peer-to-peer - bez potrzeby scentralizowanej wymiany

Zatrudnij kogoś / Znajdź pracę

Zwiększona odpowiedzialność zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z Podwójnym Depozytem Powierniczym

Aukcje / Aukcje Wsteczne

Kupujący licytują w sposób konkurencyjny, aby kupić przedmiot/usługę, a sprzedawcy konkurencyjnie licytują, aby sprzedać przedmiot/usługę.

Handel wymienny

Handluj każdym dobrem lub usługą z podwójnym depozytem powierniczym. Bez opłat!

Zdecetralizowane głosowanie

Całkowicie nie wymagające zaufania głosowanie z niestandardowymi stawkami i opcją donacji

Exotic spending

Zawieraj terminowe kontrakty (zamrożenia, zamiany, błyskawiczne transakcje) z łatwością

Wielopodpisowy Portfel

Dwa różne hasła kryptograficzne, które sprawią, że Twój portfel stanie się praktycznie nie do złamania.

Tor i opcje proxy

Opcje prywatności BitBay gwarantują najwyższą bezpieczne dla wszystkich użytkowników