Szablon Handel wymienny

Chcesz handlować dobrami lub usługami online, ale nie chcesz płacić bądź nie ufasz pośrednikom w zabezpieczeniu swojej transakcji?

A może wartość Twojej narodowej waluty spada i musisz wymienić jakieś inne dobro materialne spoza systemu monetarnego, aby przetrwać?

BitBay jest rozwiązaniem.

Z naszym unikalnym, przyjaznym użytkownikowi szablonem handlu wyminnego, możesz teraz utworzyć nierozerwalny kontrakt, która pozwala handlować dobrami, usługami i surowcami w oparciu o peer-to-peer bez konieczności wymiany pieniędzy.

System handlu wymiennego istnieje tysiące lat (możliwe nawet, że jest starszy od pieniędzy). W ostatnich latach handel wymienny powoli wraca do światowych gospodarek. Jest jednak jeden problem, który nie pozwala aby stał się powszechnie używany: nie ma metody zabezpieczenia skutecznego handlu wymiennego bez korzystania z pośredników w negocjacjach.

Do teraz.

Z podwójnym depozytem powierniczym BitBay zabezpieczającym każdą transakcję, każdy może wymienić kurczaka za ryż, pszenice za drogocenne metale, a nawet rodzinne pamiątki za nieruchomość. Możliwości są nieskończone. Każdy towar, plon, kapitał, usługa lub własność prywatna może być wymieniona bez konieczności używania pieniędzy. Służy to idealnemu zdecentralizowanemu systemowi dla współpracy oraz wymiany dóbr w lokalnej społeczności.

Tworzenie nierozerwalnego kontraktu handlu wymiennego jest łatwe. Użytkownicy mogą utworzyć dwie listy: listę przedmiotów/usług jakie chcą sprzedać, oraz listę przedmiotów/usług, które przyjmą w zamian w ramach handlu wymienego. Każdy przedmiot ma ustaloną wartość, system automatycznie koordynuje ilość przedmiotów, czyniąc handel sprawiedliwym. 

Z szablonem handlu wymiennego, nie ma potrzeby korzystania z pośrednika, wysokich opłat, w zasadzie to w ogóle z pieniędzy. Umożliwia to łatwy sposób dla każdego do wymiany waluty poza system monetarnym, bezpiecznie oraz bez kłopotów.